Wassèn i Skara AB Horshaga 532 96 Skara Tel. 0511 347878 anders@wassen.se