Koningsplanter automatsättare.

 

 

Unikt sättsystem.

Det unika sättsystemet att sätta potatis har utvecklats för att hantera förgrodd potatis, utan att skada groddarna. Maskinen klarar även av att sätta stor och avlång potatis. Koningsplantern är naturligtvis även utmärkt för sättning av icke förgrodd potatis.

Fördelar med Koningsplanter.

 • Elektrisk flödeskontroll
 • Standard monterad pallalellogram for kup organ
 • Inga skador på groddar / potatis
 • Lättjusterat sättavstånd
 • Fjäderbelastad sättplog för jämn sättning
 • Sätter alla slags former på potatisen
 • Mycket hög kapacitet
 • Stora variationer på sättavstånd
 • Kompakt konstruktion och låg vikt
 • Låg underhållskostnad

 


Så här fungerar sättaren:

Från behållaren 1, glider potatisen ut på det breda bandet 2, som för potatisen genom matarklaffarna 3. Knölarna fördelas sedan med hjälp av skivorna 5, ut på de smala banden 7. Dessa band är markberoende. Periferihastigheten på skivorna är något högre än de smala banden. Utsädet kommer att ligga lite tjockt mot den plåt 7,som ligger över bandet. Potatisen ordnas här i enkel rad och förs till nabbmattan 8, som för potatisen till sättfåran . Sättavståndet varieras enkelt mekaniskt eller hydrauliskt 

 

Från behållaren 1, glider potatisen ut på det breda bandet 2, som för potatisen genom matarklaffarna 3. Knölarna fördelas sedan med hjälp av skivorna 5, ut på de smala banden 7. Dessa band är markberoende. Periferihastigheten på skivorna är något högre än de smala banden. Utsädet kommer att ligga lite tjockt mot den plåt 7,som ligger över bandet. Potatisen ordnas här i enkel rad och förs till nabbmattan 8, som för potatisen till sättfåran . Sättavståndet varieras enkelt mekaniskt eller hydrauliskt 

 

Koningsplanter teknisk data

 

Radavstånd

Volym liter

Vikt kg

Höjd meter

Bredd meter

Längd meter

2 radig

Buren

70 — 80 cm

1400

800

1,7

2,05

2,40

85 — 95 cm

1400

820

1,7

2,20

2,40

4 radig

Buren

70 — 80 cm

2800

1600

1,7

3,40

2,40

85 — 90 cm

2800

1650

1,7

4,00

2,40

4 radig

Bogserad

70 — 80 cm

2800

1600

1,7

3,40

2,40

85 — 90 cm

2800

1650

1,7

4,00

2,40

 

Extrautrustning

 • Controler, ställer själv in sättavstånd enligt monitor
 • Upphängningsram för förgroningsställningar
 • Lådvändare
 • Förhöjningar för behållare
 • Hydraulisk sidostabilisering
 • Tryckrullar för drillen
 • Radgödsling
 • Kupplogar
 • Kupformare

Har du egna önskemål för sättaren kan vi säkert tillgodose det.